Održan seminar za pripadnike MUP-a

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo, održala je seminar 27.01.2016. godine u Tuzli sa temom Specifičnosti u provođenju tehničkih pregleda u svrhu registracije vozila. Seminar je održan u sklopu redovnih aktivnosti Stručne institucije, a na seminaru su učešće uzeli predstavnici MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, kao i voditelji većine stanica tehnički pregleda vozila sa područja Tuzlanskog, Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona.

Predavači ispred stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo su bili Adnan Hasanović, dipl.ing.maš. i Enis Ajkunić, dipl.ing.saob.

Teme koje su obrađene na seminaru su:

-       Razlikovanje Redovnog šestomjesečnog i Preventivnog tehničkog pregleda,

-       tumačenje oblika karoserije limuzina za taxi vozila,

-       validnost certifikata o izvršenim prepravkama na vozilima i umjeravanjima tahografa,

-       problematika EKO testa,

-       vozila sa trajnom registracijom,

-       problematika namjene vozila za prevoz posmrtnih ostataka,

-       problem registracije motokultivatora.

Cilj seminara je bio pregled i diskusija najaktuelnijih problema koji se javljaju pri komunikaciji tehnički  pregled vozila – MUP, te analiza istih i prijedlog mogućih rješenja. Nakon održanog seminara otvorena je diskusija gdje su svi prisutni uzeli učešće u konstruktivnom dijalogu, gdje se na kraju izveo zaključak da navedeni problemi postoje, ali da se ovim seminarom napravio ogroman iskorak u rješavanju istih.

Svoje prisustvo na seminaru su imali kao gosti i predstavnik Udruženja stanica tehničkih pregleda vozila, gosp. Jasmin Bijedić, dipl.ing.maš., te predstavnici stručne institucije IPI d.o.o. Zenica.

Na seminar su bili pozvani i predstavnici Federalnog Ministarsva prometa i komunikacija, koji zbog ranije preuzetih obaveza nisu mogli da se odazovu pozivu.

Na seminar su također bili pozvani i prestavnici MUP-ova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona, te stručne institucije Centar-motor d.o.o. Široki Brijeg, a koji nisu prisustvovali istom.

Svim učesnicima seminara uručena je printana verzija uputstva obrađenih tema, koje se nalazi i u elektronskoj verziji na stranici stručne institucije www.mervik.ba

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefone 033/711-310, 312, 313 ili na e-mail info@mervik.ba