VAŽNA OBAVIJEST SVIM STP U FBIH

Sarajevo, 23.10.2015. - Molimo sve STP u FBiH da detaljno pročitaju obavijest koja je stigla od strane Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, te da postupaju po istoj. Za sve informacije se možete obratiti na telefon SI Mervik d.o.o. Sarajevo.