Održana redovna godišnja edukacija 2015 - Zenica

U Zenici je 22. i 23.05.2015. godine održana redovna godišnja edukacija uposlenih na STP sa područja ZE-DO i SB kantona/županije.