OBAVIJEST - Stručni i ispit za licencu

Obavještavaju se kandidati koji su odslušali predavanja kod SI Mervik d.o.o. Sarajevo u periodu od 19.-21.02.2015. godine, da će se stručni ispit održati 13.03.2015. godine sa početkom u 16.00h, u Sarajevu na Mašinskom fakultetu Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 9.

Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na telefon broj 033 711 312.

 

Ispit za kandidate kojima licenca ističe zaključno sa 15.03.2015. godine ili koji treba prvi put da polažu za licencu će se održati 13.03.2015. godine sa početkom u 17.00h na Mašinskom fakultetu Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 9.

Spisak kandidata koji trebaju izaći na ispit se može pogledati ovdje.

Naknadno će biti objavljna lokacija polaganja praktičnog dijela ispita.

Za sve dodatne nformacije se možete obratiti na telefon 033 711 312 ili na mail info@mervik.ba