Održavanje seminara za voditelje i tehničare radionica za tahografe

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj zgradi AGRAM d.d. , ul. Zvonimirova 40.:

1.      Seminar za tahograf FTCO 1319 

28.02.2015. od 10,00 do 18,00 sati (subota)-uvodni i radni dio seminara

2.      Seminar za tahograf MTCO 1324 

01.03.2015. od 08,00 do 16,00 sati (nedjelja)-radni dio seminara

3.      Obnavljajući seminar za analogne tahografe-trogodišnji

01.03.2015. od 13,00 do 16,00 sati radni dio seminara (nedjelja)

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: "Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara" i iste šaljete na e-mail: faruk.karic@agram.ba

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 23.02.2015 godine, krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 25.02.2015 godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Seminar za tahograf FTCO  1319:……………………………………………….........313,79 KM
  2. Seminar za tahograf MTCO 1324:……………………………………………….........352,69 KM
  3. Obnavljajući seminar za analogne tahografe:…………………………..………. 228,83 KM

Napomena:

·     U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.

·     Polaznici navedenih seminara, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318 po planu i programu VDO-a.

 
Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.