Obavijest svim STP - uputstvo sa seminara

Obavještavaju se sve STP da je na dijelu web stranice Tehnika postavljeno uputstvo u prezentacija sa održanog seminara u periodu 19.-22.10.2015. godine. Da bi se pristupilo dijelu Tehnika potrebno je da se ulogujete sa Vašim korisničkim podacima.