Održana redovna godišnja edukacija u Sarajevu

U sarajevu je 5. i 6.12.2014. godine održana redovna godišnja edukacija uposlenih na STP sa područja KS, BPK, općine Kiseljak i općine Kreševo.