Obavijest o seminaru za voditelje i tehničare radionica za tahografe

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u vanrednom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj zgradi AGRAM d.d. , ul. Zvonimirova 40.

1.      Osnovni seminar 1308-1318 

30.01.2015. od 16,00 do 21,00 sati (petak)-uvodni i radni dio seminara

31.01.2015. od 08,00 do 16,00 sati (subota)-radni i praktični dio seminara

01.02.2015. od 08,00 do 13,00 sati (nedjelja)-radni dio i ispitni test

2.    Seminar za ograničivač brzine

01.02.2015. od 13,00 do 15,00 (nedjelja) radni dio seminara

3.     Obnavljajući seminar za analogne tahografe-trogodišnji

01.02.2015. od 13,00 do 16,00 sati (nedjelja)- radni dio seminara

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: "Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara" i iste šaljete na e-mail: faruk.karic@agram.ba .

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 20.01.2015 godine, a krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 23.01.2015 godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Osnovni seminar 1308-1318:………………….……………………………………………….........778,03 KM
  2. Seminar za ograničivač brzine………………………………………………………………....………176,20 KM
  3. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe:………………………………………..….……. 228,83 KM

Napomena:

·     U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.

·     Polaznici obnavljajućeg seminara, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318, seminar za 1319 i 1324 po planu i programu VDO-a.

 Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.