Obavijest o seminaru za voditelje i tehničare na radionicama za tahografe

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

Seminari će se održati u Sarajevu u poslovnoj zgradi Koncerna AGRAM , ul. Trg Međunarodnog prijateljstva 20:

  1. Osnovni seminar 1308-1318 

14.11.2014. od 16,00 do 21,00 sati (petak)-uvodni i radni dio seminara

15.11.2014. od 08,00 do 16,00 sati (subota)-radni i praktični dio seminara

16.11.2014. od 08,00 do 12,00 sati (nedjelja)-radni dio seminara i ispitni test

  1. Seminar za ograničivač brzine

16.11.2014 godine od 13,00 do 15,00 sati (nedjelja)-radni dio seminara

  1. Obnavljajući seminar za analognne tahografe-trogodišnji

16.11.2014. od 14,00 do 16,00 sati (nedjelja)- radni dio seminara

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: "Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara" i iste šaljete na e-mail: faruk.karic@agram.ba .

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 07.11.2014 godine, a krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 12.11.2014 godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Osnovni seminar 1308-1318:……………………….………………………………………….........778,03 KM
  2. Seminar za ograničivač brzine:……….……………………………………………………………..176,20 KM
  3. Obnavljajući seminar za analogne tahografe:………………………………………..………. 228,83 KM

Napomena:

·     U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.

.      Polaznici seminara za ograničivač brzine dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318 po planu i programu VDO-a.

·     Polaznici obnavljajućeg seminara za analogne tahografe, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318, 1319 i 1324 po planu i programu VDO-a.

 Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.