Obavijest svim ovlaštenim radionicama za tahografe u FBiH

Putem Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija dobil ismo slijedeću obavijest:

Obavještavamo ovlaštene radionice za tahografe sa područja Federacije BiH da je od ponedjeljka, 13.10.2014. godine obavezno izdavanje potvrde o ispitivanju tahografa putem informacionog sistema radionica za tahografe stručne institucije „MERVIK“ d.o.o. iz Sarajeva.

Sa navedenom stručnom institucijom potrebno je dogovoriti sve pojedinosti oko načina pristupa i korištenja informacionog sistema. Kontakt je moguće ostvariti putem telefona 033/711-312 ili e-maila: taho@mervik.ba

Za eventualna pitanja, nejasnoće i sl. pojašnjenje možete tražiti od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija pisanim putem ili putem e-mail adrese: promet@fmpik.gov.ba

Dopis od strane Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija možete pogledati ovdje.