Obavijest - Licencni ispiti

Obavještavaju se svi kandidati sa područja Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog Kantona da će se ispit za obnovu licence za sve uposlenike na STP kojima licence ističu u septembru i decembru 2014. godine, održati u petak, 12.09.2014. godine, sa početkom u 15 h, na Mašinskom fakultetu Sarajevo.

Spisak kandidata:

 1.     Admir (Mehmed) Smajlagić, Voditelj, MAK COMPANY d.o.o. Goražde
 2.     Nesib (Osman) Hasanović, Voditelj, AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. SARAJEVO
 3.     Samir (Midhat) Škulj, Voditelj, GMC INŽENJERING d.o.o.
 4.     Aida (Dževdet) Matoc, Voditelj, AGRAM d.d. SARAJEVO-CENTAR
 5.     Dragan (Dušan) Smiljanić, Voditelj, TRZ HADŽIĆI d.d.
 6.     Edžnan (Medžid) Avdukić, Voditelj, AUTODELTA d.o.o.
 7.     Ibrahim (Hadžo) Bogdanić, Kontrolor, MAK COMPANY d.o.o. Goražde
 8.     Salhudin (Ibrahim) Tutić, Kontrolor, AUTOCENTAR BH d.o.o. Goražde
 9.     Sead (Taib) Uzunović, Kontrolor, AUTOCENTAR BH d.o.o. Goražde
 10.     Izudin (Rušid) Džihanić, Kontrolor, AUTOCENTAR BH d.o.o. Goražde
 11.     Eldin (Vahid) Dinar, Kontrolor, REMIS d.o.o. Sarajevo P.J. T.P. 1
 12.     Vahidin (Rasim) Čelik, Kontrolor, TG d.o.o.
 13.     Mirza (Mustafa) Bećirspahić, Kontrolor, TG d.o.o.
 14.     Ibrahim (Angijan) Islamović, Kontrolor, TRZ HADŽIĆI d.d.
 15.     Nermin (Davud) Pamić, Kontrolor, AC QUATTRO d.o.o.
 16.     Edin (Emin) Selimović, Kontrolor, TG d.o.o.
 17.     Miralem (Šahin) Hamzić, Kontrolor, CENTROTRANS TRANZIT d.d.
 18.     Edin (Adem) Čengić, Kontrolor, REMIS d.o.o. Sarajevo
 19.     Selim (Asim) Smajlović, Kontrolor, UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o.
 20.     Muamer (Azem) Mašetić, Kontrolor, AUTODELTA d.o.o.
 21.     Elvedin (Abdulah) Beganović, Kontrolor, AUTODELTA d.o.o.
 22.     Bajram (Šemo) Suljević, Kontrolor, UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o.
 23.     Nedim (Murat) Mudželet, Kontrolor, AGRAM d.d. SARAJEVO-CENTAR


Na ispit su također obavezni da dođu svi kandidati sa područja Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog Kantona koji nisu položili prethodnu provjeru znanja u junu 2014 godine. Ako je neko pao samo na praktičnom dijelu ispita, nije potrebno da dolazi na teoretski dio.

Lokacija održavanja praktičnog dijela ispita za kandidate koji rade na opremi Cartec je STP Centrotrans Tranzit, a za kandidate koji rade na opremi Maha ili nekoj drugoj na STP Centrotrans Eurolines.

Ispit za obnovu licenci kandidata sa područja Tuzlanskog i Posavskog Kantona će biti održan 26. i 27.09.2014. godine u TC Dramar u Tuzli.

 • Petak, 26.09.2014. 16.00 TC Dramar Tuzla
 1. Drago (Tomo) Matić, Voditelj, AGRAM d.d. Odžak
 2. Dražen (Iljo) Baotić, Voditelj, TEHNOSERVIS d.o.o.
 3. Iljo (Mika) Ilišević, Voditelj, DERBY d.o.o.
 4. Nedim (Ramiz) Begović, Voditelj, GRAD LUX d.o.o.
 5. Refik (Osman) Bajrić, Voditelj, REMIS d.o.o. Banovići
 6. Mensur (Azem) Imamović, Voditelj, TRANSPORT d.o.o. Gračanica
 7. Armin (Nedžad) Mujezinović, Voditelj, JAMBOSS d.o.o.
 8. Ramadan (Mehmed) Dema, Kontrolor, AGRAM d.d. Odžak
 9. Ivo (Tunjo) Oršolić, Kontrolor, TEHNOSERVIS d.o.o.
 10. Dražen (Marko) Maskaljević, Kontrolor, TEHNOSERVIS d.o.o.
 11. Pero (Marko) Knežević, Kontrolor, DERBY d.o.o.
 12. Mensur (Halil) Delić, Kontrolor, GRAD LUX d.o.o.
 13. Mihret (Ibrahim) Kavazović, Kontrolor, REMIS d.o.o. Banovići
 14. Ramiz (Avdo) Aljić, Kontrolor, TRANSPORT d.o.o. Gračanica
 15. Jasim (Ćamil) Šiljić, Kontrolor, OSING d.o.o. Lukavac
 16. Asmir (Mujaga) Tuholjaković, Kontrolor, ŽIVINICEREMONT d.o.o.
 17. Jasmin (Mirsad) Kovačević, Kontrolor, SONI LUX d.o.o.
 18. Husein (Salih) Čanić, Kontrolor, POLO d.o.o PJ TUZLA
 19. Mirsad (Šaban) Jusufović, Kontrolor, JAMBOSS d.o.o.
 20. Ismir (Ismet) Imamović, Kontrolor, AUTOCENTAR BH d.o.o. Tuzla
 21. Ekrem (Mehmed) Šako, Kontrolor, OXIS OIL d.o.o. Gračanica
 22. Nijaz (Alija) Vejzović, Kontrolor, POLO d.o.o.
 23. Begsim (Tale) Berbić, Kontrolor, AGRAM d.d. Srebrenik
 24. Nusret (Husein) Sinanović, Kontrolor, SELIMPEX d.o.o.
 25. Vahidin (Avdulah) Hadžiabdić, Kontrolor, AGRAM d.d. Tuzla I
 26. Azrudin (Zekerija) Bešić, Kontrolor, OSING d.o.o. Čelić
 27. Kemal (Mustafa) Vehabović, Kontrolor, OSING d.o.o. Klokotnica
 28. Dževad (Džemal) Selimović, Kontrolor, JAMBOSS d.o.o.
 29. Mustafa (Hakija) Suljagić, Kontrolor, REMIS d.o.o. Živinice
 30. Muhamed (Ohran) Mujkić, Kontrolor, AUTOCENTAR BH d.o.o. Živinice
 • Subota, 27.09.2014, 10.00h, TC Dramar Tuzla
 1. Rajif (Ramo) Bajrić, Voditelj, SAMN d.o.o. Tuzla
 2. Muhidin (Mujaga) Morankić, Voditelj, JAMBOSS d.o.o.
 3. Nizar (Muharem) Bajraktarević, Voditelj, AGRAM d.d. Srebrenik
 4. Sead (Vehid) Nuhanović, Voditelj, SELIMPEX d.o.o.
 5. Zijad (Jusuf) Babajić, Voditelj, POLO d.o.o PJ TUZLA
 6. Nedžad (Đulaga) Dautović, Voditelj, AUTOCENTAR BH d.o.o. Tuzla
 7. Fadil (Alija) Hajdarbegović, Voditelj, REMIS d.o.o. Tuzla
 8. Mirsad (Ferid) Peštalić, Voditelj, GRAPS d.o.o. (prebačen iz grupe 1)
 9. Jasmin (Ibrahim) Hatunić, Voditelj, SAMN d.o.o. Tuzla
 10. Admir (Fehrat) Petrovac, Kontrolor, SAMN d.o.o. Tuzla
 11. Midriz (Ilijaz) Tufekčić, Kontrolor, JAMBOSS d.o.o.
 12. Samed (Muhamed) Hodžić, Kontrolor, AGRAM d.d. Srebrenik
 13. Rahman (Mustafa) Mešetović, Kontrolor, SELIMPEX d.o.o.
 14. Hariz (Hamid) Smajić, Kontrolor, POLO d.o.o PJ TUZLA
 15. Alija (Šemso) Bajić, Kontrolor, REMIS d.o.o. Tuzla
 16. Medina (Mehmedalija) Jogunčić, Kontrolor, SONI LUX d.o.o.
 17. Stipo (Mato) Grgić, Kontrolor, AGRAM d.d. Odžak
 18. Senad (Mehmed) Smajlović, Kontrolor, REMIS d.o.o. Banovići
 19. Nedim (Izudin) Topić, Kontrolor, TRANSPORT d.o.o. Gračanica
 20. Slobodan (Božo) Kriste, Kontrolor, ŽIVINICEREMONT d.o.o.
 21. Rizo (Mirsad) Alidžanović, Kontrolor, POLO d.o.o.
 22. Mirsad (Sejdo) Delić, Kontrolor, TRANSPORT d.o.o. Gračanica
 23. Senaid (Avdo) Ćehajić, Kontrolor, AGRAM d.d. Tuzla I
 24. Smail (Fadil) Zubović, Kontrolor, SONI LUX d.o.o.
 25. Sabit (Sulejman) Omerbegović, Kontrolor, AMOX TREYD d.o.o.
 26. Emir (Jusuf) Osmić , Kontrolor, HAJASINŽENJERING d.o.o. Tuzla
 27. Suad (Safet) Okanović, Kontrolor, GRAPS d.o.o.
 • Subota, 27.09.2014. u 12.00 h, TC Dramar Tuzla
 1. Safet (Halusija) Mehanović, Voditelj, AUTOCENTAR BH d.o.o. Živinice
 2. Sabina (Husein) Salkić, Voditelj, REMIS d.o.o. Živinice
 3. Šerif (Šahim) Selimović, Voditelj, ŽIVINICEREMONT d.o.o.
 4. Ramiz (Ramo) Selimbašić, Voditelj, OSING d.o.o. Kladanj
 5. Muharem (Mehmedalija) Medić, Voditelj, OSING d.o.o. Čelić
 6. Džem (Vernes) Redžepović, Voditelj, OXIS OIL d.o.o. Gračanica
 7. Husnija (Ćazim) Hodžić, Voditelj, AMOX TREYD d.o.o.
 8. Arnel (Dževad) Mujkić, Voditelj, REMIS d.o.o. Srebrenik+
 9. Ćazim (Sabit) Alihodžić, Voditelj, OSING d.o.o. Klokotnica
 10. Mirza (Sefer) Hasanović, Kontrolor, AUTOCENTAR BH d.o.o. Živinice
 11. Hajrudin (Husein) Hodžić, Kontrolor, REMIS d.o.o. Živinice
 12. Mehmed (Hariz) Hadžić, Kontrolor, ŽIVINICEREMONT d.o.o.
 13. Armin (Salih) Habibović, Kontrolor, OSING d.o.o. Kladanj
 14. Nihad (Ramo) Fazlović, Kontrolor, OSING d.o.o. Čelić
 15. Nedžad (Haso) Mujkić, Kontrolor, AMOX TREYD d.o.o.
 16. Ševal (Husein) Muslimović, Kontrolor, REMIS d.o.o. Srebrenik
 17. Almir (Muharem) Bratovčić, Kontrolor, AGRAM d.d. Tuzla I
 18. Kenan (Mehmed) Ćato, Kontrolor, SONI LUX d.o.o.
 19. Omer (Hazim) Džinić, Kontrolor, TRANSPORT d.o.o. Gračanica
 20. Redžep (Nešet) Ćehajić, M., Kontrolor, GRAD LUX d.o.o.
 21. Senad (Hasib) Suljić, Kontrolor, OSING d.o.o. Klokotnica
 22. Slavko (Ivan) Divković, Kontrolor, AGRAM d.d. Tuzla I
 23. Nedžad (Sulejman) Bajramović, Kontrolor, REMIS d.o.o. Tuzla
 24. Samir (Šefik) Bektić, Kontrolor, OSING d.o.o. Lukavac
 25. Esed (Fehim) Mujkanović, Kontrolor, VOĆE-TRANZIT d.o.o.
 26. Almir (Sulejman) Ramić, Kontrolor, SAMN d.o.o. Tuzla
 27. Amel (Ismet) Šaćirović, Kontrolor, REMIS d.o.o. Tuzla
 28. Nihad Hadžihasanović, Kontrolor, Zlatna Laguna d.o.o., Gračanica

Praktični dio ispita za kontrolore koji rade na opremi Maha će se održati na STP SAMN, Nikole tesle bb, Tuzla, a za kontrolore koji rade na opremi Cartec na  STP Polo, ul. Mitra Trifunovića Uče 13, Tuzla.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon 033 711 310 ili na e-mail info@mervik.ba.