Ispit za obnovu licenci

Obavještavaju se sve STP vozila sa područja KS, BPK, TK i PK i općine Kiseljak, da će se ispit za obnovu licenci održati 20.06.2014. i 21.06.2014. godine u Sarajevu prema slijedećem rasporedu:

Petak, 20.06.2014. u 14h, Mašinski fakultet Sarajevo

Ime i prezime

S T P

Kanton

Voditelj/

kontrolor

Haris (Husein) Sirčić

AUTOCENTAR BH d.o.o. Goražde

BPK

Voditelj

Džemal (Ahmet) Čengić

TG d.o.o.

KS

Voditelj

Amir (Ibro) Kumro

AUTODELTA d.o.o.

KS

Voditelj

Alma (Salko) Adilović-Crnomerović

AC QUATTRO d.o.o.

KS

Voditelj

Franjo (Jozo) Brkić

DRR AUTO d.o.o. Kiseljak

SBK

Voditelj

Miralem (Selim) Penava

CENTROTRANS TRANZIT d.d.

KS

Voditelj

Mustafa (Rušid) Ajanović

TEHPROV d.o.o

KS

Kontrolor

Emir (Mahir) Ismailović

AUTODELTA d.o.o.

KS

Kontrolor

Redžo (Ismet) Orman

AC QUATTRO d.o.o.

KS

Kontrolor

Imer (Adil) Karičić

AC QUATTRO d.o.o.

KS

Kontrolor

Senaid (Hamid) Stupar

GMC INŽENJERING d.o.o

KS

Kontrolor

Zijo (Derviš) Mujanović

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Mirza (Enes) Berbić

AGRAM d.d. Novi Grad, Sarajevo

KS

Kontrolor

Mehmed (Akif) Buljugija

AGRAM d.d. Novi Grad, Sarajevo

KS

Kontrolor

Adis (Mustafa) Hatibović

CENTROTRANS TRANZIT d.d.

KS

Kontrolor

Meho (Ragib) Hodžić

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Bećir (Hakija) Demirović

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Mirza (Mehmed) Spahija

HIDROGRADNJA d.d.

KS

Kontrolor

Jusuf (Munib) Musić

HIDROGRADNJA d.d.

KS

Kontrolor

Mustafa (Mehmed) Kurtalić

HIDROGRADNJA d.d.

KS

Kontrolor

Vjekoslav (Drago) Grubešić

DRR AUTO d.o.o. Kiseljak

SBK

Kontrolor

Milan (Gvozden) Matović
TEHPROV d.o.o. KS Kontrolor
Armin Mujezinović Jamboss d.o.o. TK Kontrolor


Petak, 20.06.2014. u 16h, Mašinski fakultet Sarajevo

Ime i prezime

S T P

Kanton

Voditelj/

kontrolor

Salko (Adil) Šehović

KJKP GRAS d.o.o. (Depo trolejbusa)

KS

Voditelj

Adi (Midhad) Sarić

AGRAM d.d. Novi Grad, Sarajevo

KS

Voditelj

Damir (Husejn) Musabegović

UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o.

KS

Voditelj

Haris (Abdulah) Jagnjo

AGRAM d.d. Ilidža

KS

Voditelj

Avdija (Avdo) Gondžo

ASA PSS d.o.o.

KS

Voditelj

Habib (Avdija) Brulić

ŠILJAK d.o.o.

KS

Kontrolor

Safet (Bajro) Fakić

KJKP GRAS d.o.o. (Depo trolejbusa)

KS

Kontrolor

Redžib (Hakija) Selimović

OSING d.o.o. Ilijaš

KS

Kontrolor

Adnan (Abdulah) Maluhić

UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o.

KS

Kontrolor

Miro (Božo) Polić

AGRAM d.d. Ilidža

KS

Kontrolor

Harun (Ibrahim) Mimić

REMIS d.o.o. Sarajevo P.J. T.P. 1

KS

Kontrolor

Eldin (Zajko) Merdić

REMIS d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Đemil (Akif) Smajić

REMIS d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Asim (Jusuf) Hukara

TRZ HADŽIĆI d.d.

KS

Kontrolor

Sead (Šukrija) Cigić

TRZ HADŽIĆI d.d.

KS

Kontrolor

Haris (Mesud) Kapo

AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. SARAJEVO

KS

Kontrolor

Mensud (Safet) Hamšić

OSING d.o.o. Vogošća

KS

Kontrolor

Suad (Ahmed) Pandžić

KJKP GRAS d.o.o. (Velika Drveta 1)

KS

Kontrolor

Sejad (Nesib) Muhić

ASA PSS d.o.o.

KS

Kontrolor

Zdeslav (Radoslav) Prskalo

AGRAM d.d. SARAJEVO-CENTAR

KS

Kontrolor

Enis (Selim) Bulić

GRAKOP d.o.o. Kiseljak

SBK

Kontrolor

Ivica (Stjepan) Nikačević

MARKOVIĆ d.o.o. kiseljak

SBK

Kontrolor

 

Subota, 21.06.2014. u 11h, Mašinski fakultet Sarajevo

Ime i prezime

S T P

Kanton

Voditelj/

kontrolor

Mutesarif (Omer) Aščerija

OSING d.o.o. Ilijaš

KS

Voditelj

Orhan (Nuro) Nikšić

ŠILJAK d.o.o.

KS

Voditelj

Nafija (Salko) Pandžo-Vučetić

REMIS d.o.o. Sarajevo P.J. T.P. 1

KS

Voditelj

Ferid (Hamdija) Bajramović

HIDROGRADNJA d.d.

KS

Voditelj

Adnan (Ismet) Grbo

OSING d.o.o. Vogošća

KS

Voditelj

Zejnil (Emin) Omerović

AGRAM d.d. Novi Grad, Sarajevo

KS

Kontrolor

Enes (Musa) Spahić

CENTROTRANS TRANZIT d.d.

KS

Kontrolor

Fadil (Murat) Brajanac

HIDROGRADNJA d.d.

KS

Kontrolor

Remzo (Rašid) Bajramović

HIDROGRADNJA d.d.

KS

Kontrolor

Ahmo (Hasan) Lemezan

KJKP GRAS d.o.o. (Velika Drveta 1)

KS

Kontrolor

Besalet (Haso) Rašinlić

GMC INŽENJERING d.o.o

KS

Kontrolor

Nedim (Husein) Kaliman

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Salem (Abaz) Zukić

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Mirsad (Ragib) Kadrić

AC QUATTRO d.o.o.

KS

Kontrolor

Nedžad (Ahmo) Konaković

AC QUATTRO d.o.o.

KS

Kontrolor

Sadžid (Husein) Konaković

AC QUATTRO d.o.o.

KS

Kontrolor

Mirsad (Ramiz) Ušanović

KJKP GRAS d.o.o. (Depo trolejbusa)

KS

Kontrolor

Željko (Vladimir) Konopka

UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o.

KS

Kontrolor

Vahid (Uzeir) Dinar

REMIS d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Halim (Đulaga) Omerhodžić

REMIS d.o.o. Sarajevo

KS

Kontrolor

Zoran (Rajko) Dodik

AGRAM d.d. Ilidža

KS

Kontrolor

Niko (Mato) Stapić

DRR AUTO d.o.o. Kiseljak

SBK

Kontrolor

Željo (Jure) Buzuk

DRR AUTO d.o.o. Kiseljak

SBK

Kontrolor

Almir (Nazif) Balta

ASA PSS d.o.o.

KS

Kontrolor

 

Subota, 21.06.2014. u 14h, Mašinski fakultet Sarajevo

Ime i prezime

S T P

Kanton

Voditelj/

kontrolor

Enes (Meho) Šiljdedić

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo

KS

Voditelj

Ešef (Husein) Kahrimanović

STTP KAHRIB d.o.o.

TK

Voditelj

Sadifa (Esad) Salihbegović

POLO d.o.o PJ TUZLA

TK

Voditelj

Sead (Hikmet) Mehičić

HAJASINŽENJERING d.o.o. Tuzla

TK

Voditelj

Asmer (Asif) Japaur

GRAKOP d.o.o.

SBK

Voditelj

Radovan (Josip) Gudelj

MARKOVIĆ d.o.o.

SBK

Voditelj

Eldar Huseinagić Grad Lux d.o.o. TK Voditelj
Saša (Miloslav) Janković Tehprov d.o.o. KS Voditelj

Salih (Ibrahim) Misirlić

TEHPROV d.o.o

KS

Kontrolor

Sajid (Husejin) Kahrimanović

STTP KAHRIB d.o.o.

TK

Kontrolor

Mernis (Fadil) Kahrimanović

STTP KAHRIB d.o.o.

TK

Kontrolor

Šefkija (Hakija) Salihagić

OSING d.o.o. Vogošća

KS

Kontrolor

Husejin (Fahrudin) Mujić

AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. SARAJEVO

KS

Kontrolor

Mefidin (Mevlid) Aljić

AUTODELTA d.o.o.

KS

Kontrolor

Jasmin (Meho) Suljić

AGRAM d.d. Novi Grad, Sarajevo

KS

Kontrolor

Zoran (Joco) Stojanović

DERBY d.o.o.

PK

Kontrolor

Dražen (Marko) Maskaljević

TEHNOSERVIS d.o.o.

PK

Kontrolor

Mustafa (Muharem) Huskanović

OXIS OIL d.o.o. Gračanica

TK

Kontrolor

Ekrem (Meho) Šuša

ZLATNA LAGUNA d.o.o. PJ TP Gračanica

TK

Kontrolor

Denis (Sead) Hasanbašić

GRAD LUX d.o.o.

TK

Kontrolor

Emir (Aziz) Halilović (2)

AUTOCENTAR BH d.o.o. Tuzla

TK

Kontrolor

Redžo (Mustafa) Muminović

GRAPS d.o.o.

TK

Kontrolor

Jasmin (Suljo) Tupković Polo d.o.o. TK Kontrolor

Nedžad (Hamdo) Čizmić

GRAKOP d.o.o.

SBK

Kontrolor

Ivica (Mijo) Drmač

MARKOVIĆ d.o.o.

SBK

Kontrolor

Senad (Hašim) Čizmić

AUTODELTA d.o.o.

KS

Kontrolor

 

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033 711 310, 711 313 ili na e-mail info@mervik.ba