Obavijest - početak obuke

Obavještavaju se svi kandidati koji su se prijavili po osnovu Poziva za prijavu za stručno osposobljavanje kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, da će se obuka obaviti u periodu 19.-21.02.2015. godine, prema slijedećem rasporedu:

Četvrtak 19.02.2015.
Termin Tema Predavač
09.00-10.30 Poznavanje iz oblasti motora SUS Jasmin Šehović, dipl.ing.
10.30-10.45 PAUZA  -
10.45-12.15 Poznavanje iz oblasti motora SUS Jasmin Šehović, dipl.ing.
12.15-13.15 PAUZA  -
13.15-14.45 Poznavanje iz oblasti motornih vozila prof. dr. Boran Pikula
14.45-15.00 PAUZA  -
15.00-16.30 Poznavanje iz oblasti motornih vozila prof. dr. Boran PikulaPetak 20.02.2015.
Termin Tema Predavač
08.30-10.00 Poznavanje propisa o tehničkim pregledima vozila i ispitivanju vozila prof. dr. Dževad Bibić
10.00-10.15 PAUZA  -
10.15-11.45 Poznavanje propisa o tehničkim pregledima vozila i ispitivanju vozila prof. dr. Dževad Bibić
11.45-13.00 PAUZA  -
13.00-14.30 Poznavanje propisa o tehničkim pregledima vozila i ispitivanju vozila prof. dr. Dževad Bibić
14.30-14.45 PAUZA  -
14.45-16.15 Poznavanje propisa o načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila prof. dr. Dževad BibićSubota 21.02.2015.
Termin Tema Predavač
08.30-10.00 Poznavanje propisa o načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila Adnan Hasanović, dipl.ing.
10.00-10.15 PAUZA  -
10.15-11.45 Poznavanje propisa o načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila Adnan Hasanović, dipl.ing.
11.45-12.45 PAUZA i odlazak na STP (praktični dio)  -
12.45-14.15 Praktični dio obuke na STP Jasmin Šehović, dipl.ing.; Adnan Hasanović, dipl.ing.

Obuka će se obaviti u prostorijama stručne institucije Mervik d.o.o., sala 111, I sprat, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo. (pored Mašinskog fakulteta Sarajevo).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 033 711 310,312,313.