Obavijest - stručni i licencni ispit

28.02.2014. - Obavještavaju se kandidati koji su u periodu od 20.-22.02.2014. pohađali obuku za sticanje uvjerenja za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, u organizaciji SI Mervik, da će se ispit održati 08.03.2014. godine sa početkom u 11:00h na Mašinskom fakultetu Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo.

Također 08.03.2014., u 11:00h će se obaviti ispit za sticanje/obnovu licence za voditelje i kontrolore koji nemaju licencu ili im ističe zaključno sa 28.02.2014. godine.

Spisak kandidata za licencu možete pogledati niže:

 1. Božo Brčina, Kontrolor, SAMN Tuzla
 2. Faris Frtuna, Kontrolor, Remis Visoko
 3. Idriz Šehović, Kontrolor, Autocentar BH Zenica
 4. Mithat Hasković, Kontrolor, Šiljak Ilidža
 5. Alen Jukan, Kontrolor, Voćetranzit Gradačac
 6. Mirza Tufekčić, Kontrolor, NASKO Dobošnica
 7. Amel Bešić, Kontrolor, Centrotrans Eurolines Sarajevo
 8. Hamed Kuldija, Kontrolor, Centrotrans Eurolines Sarajevo
 9. Zoran Džambo, Kontrolor, K-Projekt Žepče
 10. Rijad Helja, Voditelj, Remis
 11. Merfid Muslić, Voditelj, Remis
 12. Edis Ruščukić, Voditelj, Kamion centar Bihać
 13. Ermin Likić, Voditelj, Bosnaexpres Doboj Jug
 14. Amel Trgovčević, Voditelj, Polo Kalesija

Kandidati koji polažu prvi put za licencu dužni su sa sobom ponijeti ovjerenu kopiju prijave JS 3100 i jednu fotografiju.

Praktični dio stručnog ispita za voditelje i kontrolore, te licencnog ispita za kontrolore koji rade na opremi Cartec će se obaviti na STP Centrotrans tranzit d.d., ul. Kurta Schorka 8 Sarajevo.

Praktični dio licencnog ispita za kontrolore koji rade na opremi Maha će se obaviti na STP Centrotrans Eurolines, ul. Kurta Scorka 14 Sarajevo.

Ako ima kandidata koj ise ne nalaze na ovome spisku, a imaju uvjete za polaganje licence, treba da se jave u SI Mervik, na telefon broj 033 711 310, 711 312 ili 711 313 ili putem e-maila info@mervik.ba