Obavijest - Izmjena u načinu uplate naknada prema Budžetu FBiH

13.02.2014. - Obavještavamo Vas da je sa današnjim danom stupio na snagu Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH, objavljen u SNFBiH 11/14.

S tim u vezi FMPiK je donijelo obavijest o novom načinu uplate sredstava po osonovu naknada za obavljene tehničke preglede, koje pripada Budžetu Federacije BiH.

Obavijest možete pogledati ovdije.