Održan seminar u organizaciji stručne institucije Mervik Sarajevo

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je prema ugovoru sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija br. 01-27-630/12 i aneksu ugovora br. 01-27-740/13 ovlaštena za obavljanje poslova stručnog nadzora nad radom stanica tehničkog pregleda vozila. U okviru ugovorenih poslova prema ugovoru br. 01-27-630/12 i aneksu ugovora br. 01-27-740/13 preduzeće je zaduženo između ostalog za obučavanje kadrova koji su direktno vezani za provjeru tehničke ispravnosti vozila i izradu pisanih uputstava i informacija koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila.

Stručna institucija Mervik d.o.o. je 10. i 11.12.2013. godine organizovala seminar za voditelje stanica tehničkih pregleda u pet gradova i to: Bihaću, Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Zenici gdje su predstavljene dvije nove teme koje se do sada nisu tretirale u okviru redovnih godišnjih edukacija uposlenika na stanicama tehničkih pregleda.

Teme koje su prezentirane na seminaru su:

  1. Specifičnosti provjere tehničke ispravnosti električne parkirne kočnice-EPB na stanicama tehničkih pregleda vozila i
  2. Mogućnost primjene uređaja sa GPS-om na stanicama tehničkog pregleda vozila s ciljem određivanja usporenja vozila na ispitnim stazama.

Na seminaru su prisustvovali voditelji stanica, kojima su podijeljena i uputstva za provjeru tehničke ispravnosti električne parkirne kočnice-EPB na stanicama tehničkih pregleda vozila, po osnovu kojih su u obavezi da usklade svoje interne procedure i uputstva koja koriste u radu stanica.

Navedena uputstva i prezentacije će u skorije vrijeme biti dostupni i na web stranici Stručne institucije Mervik pod tabom Tehnika/Upute i stručni radovi.