Zenica - Održana redovna godišnja edukacija

22. i 23.11.2013. u Zenici je održana redovna godišnja edukacija uposlenika na stanicama tehničkih pregleda vozila sa područja ZE-DO i SB kantona/županije.