OBAVIJEST: Informacioni sistem - prekid rada

04.05.2013 - Obavještavamo sve STP u FBiH da aplikacija eTP, prema odluci Ministarstva više nije aktivna za rad.

03.05.2013 - Obavještavamo sve STP u FBiH da aplikacija eTP trenutno nije dostupna, na rješenju problema se intenzivno radi. Kada aplikacija bude ponovo uspostavljena, sve korisnike ćemo obavijestiti putem web stranice, SMS-a i maila.