Obavijest FMPiK

U skladu sa zaključcima sastanka održanog dana 24.04.2013. godine u prostorijama FMPiK u Sarajevu, Ministarstvo je donijelo obavijest za sve STP koja se može pogledati ovdje.