Obavijest za Informacioni sistem

06.12.2012. u 13,00 - Obavještavamo sve STP u FBiH da zbog poteškoća u radu Informacionog sistema, a po odluci FMPiK, se prelazi na rezervnu varijantu informacionog sistema stručne institucije IPI d.o.o Zenica. O daljem toku događaja, kao i o razlozima poteškoća u radu novog Informacionog sistema će sve zainteresovane strane biti blagovremeno obaviještene. Zahvaljujemo se na podršci i razumijevanju.

06.12.2012. u 01,00 - Molimo sve korisnike Informacionog sistema eTP BOX koji imaju poteškoće u pristupu istom da pored postojećeg linka https://etp.mervik.ba koriste alternativni link https://etp.mervik.ba:446

05.12.2012. u 20,25 - Obavještavaju se korisnici Informacionog sistema eTP BOX da će sistem biti dostupan do 23,00 kada će se pristup prekinuti radi administracije sistema. Sistem će biti ponovo u funkciji ujutro od 07.00 h. Hvala za razumijevanje.

05.12.2012. u 17,00 - U toku su radovi na Informacionom sistemu eTP BOX, te je otežan pristup istom. U trenutku kada radovi budu završeni svi korisnici će biti obavješteni putem web stranice. Zahvaljujemo se svim Stanicama koje nam pružaju podršku i razumijevanje.

05.12.2012. u 08,15 - Informacioni sistem radi sa otežanim pristupom i provode se aktivnosti da se ovaj problem uskoro otkloni. Hvala na razumijevanju.

04.12.2012. u 22,00 - Nakon uloženih ogromnih napora da se detektuju i isprave problemi koji su onemogućavali rad informacionog sistema eTP BOX, ponovo je uspostavljen rad istog. Zahvaljujemo se svim Stanicama tehničkih pregleda i njihovim klijentima na pruženoj podršci i razumijevanju. Svi eventualni problemi koji se jave u nastavku će biti brzo otklonjeni na obostrano zadovoljstvo.

04.12.2012. u 08,10 - Tokom popodneva i noći omogućen je rad Informacionog sistema koji je omogućio unos velikog broja obavljenih pregleda tokom jučerašnjeg dana. Jutros su prisutni određeni problemi a intenzivno se radi njihovom rješavanju.

03.12.2012. u 15,10 - Ponovo je došlo do problema sa konekcijom na Informacioni sistem. Ulažemo velike napore da se Informacioni sistem uskoro ponovo vrati u funkciju.

03.12.2012. u 14,05 - Informacioni sistem je ponovo u funkciji. Hvala na razumijevanju.

03.12.2012. u 13,30 - Obavještavamo sve STP u FBiH i klijente da zbog tehničkih problema na serveru trenutno nije moguće koristiti Informacioni sistem eTP BOX. Na rješavanju problema se radi intenzivno, a pri ponovnom puštanju u rad će te biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila i naše web stranice. Hvala na razumijevanju.