Novi Informacioni sistem

Obavještavamo sve STP u FBiH da novi Informacioni sistem eTP BOX počinje sa radom 01.12.2012. godine od 07:00, te da istom možete pristupiti putem web browsera Internet Explorer na adresi https://etp.mervik.ba