Ispit za obnovu licence

29.05.2012. – Obavještavaju se svi uposlenici (voditelji i kontrolori) na stanicama tehničkih pregleda vozila u Tuzlanskom kantonu, Sarajevskom kantonu, Bosanskopodrinjskom kantonu, kao i uposlenici sve tri stanice tehničkog pregleda u Kiseljaku i obje stanice tehničkog pregleda u Konjicu da će se ispit za obnovu licence održati u subotu 02.06.2012, u Sarajevu na Mašinskom fakultetu, ul. Vilsonovo šetalište 9, sa početkom u 11.30 sati.

Ispitu za obnovu licence su dužni pristupiti svi kandidati kojima je licenca istekla ili ističe zaključno sa 30.06.2012. godine, kao i kandidati koji imaju položen stručni ispit, ali nemaju licencu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 033/711-310, 711-312 ili putem maila info@mervik.ba.